Programa Educatiu


Programa Educatiu
OBJECTIUS GENERALS DE CADA ETAPA

Iniciació a la Dansa

L'objectiu dels exercicis que s'inclouen en aquesta etapa van encaminats a facilitar a l'alumnat, per una banda, la consciència del cos com a instrument de comunicació, la precisió oculo-manual amb distàncies i obstacles per mitjà de recorreguts senzills, fiançant el sentit de seguretat i guardant l'equilibri tònic i per l'altra, millorar la coordinació dinàmica general introduint, a més, la noció de ritme fins a aconseguir interioritzar-lo i reproduir seqüències rítmiques descasa dificultat. Aquesta etapa dura 4 anys, i l'edat dels alumnes oscil·la de 3 fins a 8 anys.

Grau Elemental

L'objectiu del grau elemental és donar una formació bàsica, sòlida, prou personalitzada per adequar-se a les necessitats de l'alumne, i que garanteixi el nivell i qualitat suficients perquè aquells que mostrin voluntat i capacitat puguin accedir al grau mitjà. Aquesta etapa dura 4 anys, i l'edat dels alumnes oscil·la de 8 a 12 anys

Grau Professional

L'objectiu del grau mitjà de dansa és tindre els elements comuns en les diferents especialitats, que permeten bastir una sòlida base general, que faci possible, si escau, el canvi en l'especialitat inicial escollida una vegada l'alumne hi hagi realitat la prova d'accés al conservatori. Amb aquest grup el nombre d'alumnes és més reduït, i l'edat dels alumnes és a partir dels 12 anys.

Cursos Monogràfics


L'objectiu d'aquests cursos monogràfics és anar adreçats a un tipus d'alumnat que se sent atret per aquesta disciplina artística i que vol omplir unes hores d'oci per mitjà de la dansa. L'edat dels alumnes és a partir dels 3 anys fins a arribar als cursos per a gent gran.