CONCURSOS


L'Escola de dansa Jacqueline Biosca desde fa molts anys que presenta als alumnes que estan preparats per diferents concursos arreu del pais. L'objectiu d'aquest concursos i per a l'alumnat, és promoure el ball com una disciplina artística en els seus diferents estils per a incentivar i promoure habilitats artístiques en els estudiants.