EXÀMENS ROYAL ACADEMY OF DANCE


La Royal Academy of Dance (RAD, Acadèmia Reial de Dansa) és una influent i reconeguda organització en l'ensenyament, educació i pràctica de la dansa del món creada el 1920 amb l'objectiu de millorar els estàndards de l'ensenyament del ballet clàssic. Actualment és present a més de setanta països.

Les prioritats de l'Acadèmia no són solament mantenir aquests nivells, sinó també millorar-los i actualitzar-los. S'ofereixen cursos a professors, tant per als que comencen, com per a aquells que ja han treballat amb l'Acadèmia. També vetlla perquè l'ensenyament de la dansa als nens i joves, els cossos dels quals estan encara en formació, no es vegin amenaçats per un ensenyament deficient.

 

El sistema de la Royal Academy of Dance és un sistema que elabora un material d'estudi tangible com ara vídeos, llibres, llibres de música, teoria, etc. i que salvaguarda els nivells d'ensenyament per a molts nens i estudiants que són examinats a tot el món.

 

Aquí us deixem un recull d'imatges dels alumnes de l' Escola de Dansa de Jacqueline Biosca.