Dansa Espanyola, Flamenc i Sevillanes


DANSA ESPANYOLA

L'estudi de la Dansa Espanyola compren una sèrie de disciplines pràctiques que són: Flamenc, Clàssic Espanyol (Estilització), Folklore, Escola Bolera (danses del segle XVIII), Ballet (Dansa Clàssica), i Castanyoles.

Sense dubte és el Flamenc la part més coneguda de la Dansa Espanyola, la més universal, per l'àmplia difusió de diferents "bailaors" i músics que ho practiquen. Per la falta d'aquest últim, la resta de manifestacions de dansa espanyoles són pràcticament desconegudes fora d'Espanya. El nostre interès i propòsit és l'ensenyança i posada a escena d'aquests tresors culturals espanyols encara per descobrir per al gran públic.
El Clàssic Espanyol(Estilització) és la forma més sofisticada de coreografiar la música clàssica dels grans autors espanyols... Manel de Falla, Albéniz, Granados, Turina, i un llarg etc. Aquesta forma d'interpretar la dansa es practica normalment amb sabates, castanyoles, i a vegades sabatilla clàssica. La seva estètica ens recorda al flamenc i un poc al folklore.
Espanya és un dels països més rics pel que fa a la varietat del seu Folklore. Cada regió Espanyola té els seus balls típics, alguns amb segles d'antiguitat. Una muñeira gallega res ha de veure amb uns "verdiales malagueños", un "zorcico vasco", o amb la catalana sardana. El Folklore és la més autèntica manifestació cultural d'una regió; les danses folklòriques espanyoles mostren la seva diversitat i bellesa d'una manera única.
L'Escola Bolera estudia les danses espanyoles del segle XVIII. Coneguda com a "Goyescas", aquestes danses curtes es ballen amb tratges de l'època del pintor Goya, d'aquí el seu nom popular, amb sabatilles i castanyoles. Contenen molts de passos de la dansa clàssica (popularment Ballet) però amb aquella gràcia i estil espanyol característic de la seva època.
Per tenir una completa formació com a ballarí amb qualsevol disciplina, és necessari l'estudi del Ballet (Dansa Clàssica). Ens aporta tota la tècnica necessària per a poder desenvolupar amb elegància i domini corporal qualsevol altre tipus de dansa; Flamenca, Jazz, Contemporània, etc.
Les castanyoles com a instrument de percussió en si mereixen ser estudiades a partdesenvolupant al màxim el seu potencial musical. Patrimoni cultural espanyol per excel·lència, les castanyoles formen part de la música i les danses d'Espanya.