Una breu història


UNA BREU HISTÒRIA

L'objectiu inicial de L'escola de dansa Jacqueline Biosca, era a donar a conèixer la dansa a Amposta. L'Escola neix baix la iniciativa de la mateixa Jacqueline Biosca. De forma individual, va intentar engegar un projecte en el qual la dansa adquirís a poc a poc un interès cultural i es consolidés a la comarca del Montsià. Jacqueline Biosca pren la iniciativa d'iniciar uns cursos de dansa al Gimnàs Municipal d'Amposta que apropessin diferents sectors de la població a l'expressió artística com és la dansa. La resposta fou força engrescadora i aquest va ser el motiu principal que va impulsar a Jacqueline Biosca a obrir el setembre del 1988 una petita escola de dansa, que va funcionar fins al juny del 1998, donant a conèixer la dansa clàssica inicialment, però posteriorment dansa espanyola, contemporània o jazz, segons la petició de l'alumnat que s'hi anava incorporant, el qual provenia no tan sols de la comarca del Montsià, sinó també de les comarques del Baix Ebre i Baix Maestrat.

La finalitat de l'escola en el moment en què neix fou el de poder fomentar la pràctica de la dansa, amb la qual cosa es podia crear un entorn favorable, descobrint i animant a gent de totes les edats. Les matèries impartides eren: ballet clàssic, Dansa Moderna, col·locació, Gim-Jazz. Totes aquestes matèries anaven dirigides a poder orientar els alumnes dins de cada especialitat. Es van fer grups depenent de les edats, intentant treure el màxim de qualitats de cadascú, tant pel que fa a nivell d'expressió com de tècnica, donant una àmplia informació de com saber treballar el cos realitzant els exercicis més adients per a cada nivell.

A poc a poc l'Escola es va quedar petita i s'havia de buscar un nou local més gran que pogués reunir les condicions necessàries per complir segons el decret 179/1993, pel qual es regulen les escoles de dansa que marca el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. També s'havia d'incorporar nou professorat especialitzat per garantir aquest ensenyament de qualitat, impulsant al mateix temps la professionalització dels alumnes que ho desitgessin. El maig del 1998 es van adquirir uns terrenys a la zona nova residencial d'Amposta, anomenada Valletes, propera a la zona educacional. Seguidament, es va construir el que seria la seu de la nova Escola de Dansa Jacqueline Biosca, tenint sempre en compte la normativa i les condicions arquitectòniques, higièniques, acústiques..., Etc., previstes segons la legislació vigent. Llavors és quan es va incorporar una professora habilitada i més tard professors professionals amb l'especialitat adient.

L'Escola de Dansa Jacqueline Biosca ha anat superant amb escreix tota una sèrie d'etapes que la converteix en un centre pioner en l'ensenyament de la dansa a les comarques de l'Ebre. Tanmateix, s'ha convertit en un centre de potenciació de l'activitat artística de la dansa tant en l'àmbit professional com amateur. En definitiva hi ha omplert un buit cultural que era palès fins a la seva aparició.