Dansa Clàssica


DANSA CLÀSSICA

El ballet clàssic o dansa clàssica és una forma de dansa on els moviments es basen amb el control total i absolut del cos, que s'ha d'ensenyar des d'una edat primerenca. El ballet és una disciplina que requereix concentració i capacitat per a l'esforç com a actitud i forma de vida. A diferència d'altres danses, amb el ballet cada pas està codificat. Participen invariablement les mans, braços, tronc, cap, peus, genolls, tot el cos en una conjunció simultània de dinàmica muscular i mental que es deu expressar amb total harmonia de moviments.
El ballet compta amb una tècnica bastant complexa. L'element principal és la col·locació. La col·locació es refereix a la conservació de les espatlles i els malucs amb el mateix pla i paral·leles els uns als altres amb relació amb el pis. Aquest principi li permeti al ballarí incrementar la claredat i la precisió amb la gestió de les direccions mentre que les cames es mouen a diferents direccions. El tors al ballet funciona com una unitat i ha sigut percebut generalment com a immòbil, que no és cert. En realitat, el tors es mou subtilment amb relació amb el fraseig de la respiració dels moviments i les combinacions. La col·locació del tors proporciona estabilitat durant el desplaçament de la cama que treballa, m'entres que la cama de suport s'estira cap endalt. La sensació kinestèsica del tors d'un ballarí i la col·locació arriben a ser més importants quan s'integren amb canvis de direccions a la barra i al centre.

Les puntes són sabatilles especials, que les ballarines adquireixen quan posseeixen la força requerida amb els músculs del peu i el turmell. Al principi d'aquest procés, les ballarines pateixen d'un intens dolor als dits i articulacions, però amb els anys van adquirint més força i coneixements que fan que els seus peus pateixen cada vegada menys.

L'ús de les puntes de ballet als estudiants està programat a l'edat de 9 anys quan la musculatura ja es troba preparada. Els exercicis a aquesta etapa són molt bàsics, limitant-se a aixecar-se amb les puntes per damunt dels dos peus i sempre amb l'ajuda de la barra. Després ja comencen a fer-se passos més complexes com a piruetes i salts sobre les puntes.