CLASSES DE NIVELL PROFESSIONAL DE DANSA CONTEMPORANIA


24-01-2022 Jacqueline Biosca
Els alumnes de nivell professional han realitzat dansa contemporània.
Aquesta dansa és una mescla d'estils que parteixen de la base del ballet clàssic, i se centra en la llibertat de moviment i l'expressió corporal que combina un bon domini tècnic, posant l'accent en la improvisació i la diversitat de moviments amb tècniques de consciència corporal.
Compta amb nombrosos beneficis per a la salut, especialment per a problemes relacionats amb l'estrès i ansietat :
-És l'excusa perfecta per a l'alliberament del cos, la ment i l'ànima, millorant qualitativament l'estat d'ànim de qui el practica.
-S'aprenen processos que ajuden a escoltar el cos per a alliberar les emocions a través del moviment i a alliberar tensions que bloquegen el nostre benestar físic i emocional.
-Ajuda a expressar el teu veritable JO a través de la interpretació personal de la música, manifestant el lliure moviment. Augmentant així la motivació i disminuint processos depressius en poder exterioritzar les emocions a través del nostre propi cos.
-Augmenta l'autoestima exposant la teva pròpia manera de ballar desenvolupant un coneixement i un control profund del cos, incrementant alhora la creativitat física i mental.
-Millora la qualitat de la respiració, perquè en moltes tècniques és el principal fonament del moviment.
-Ajuda a superar la timidesa i augmenta la confiança en un mateix. Tant a través del moviment com del treball en grup, doncs ajuda a establir noves relacions.
Com veus, la dansa contemporània pot ser tota una experiència terapèutica, diferent a qualsevol altre estil de ball.