CLASSES DE NIVELL ELEMENTAL A PARTIR DE 8 ANYS


17-01-2022 Jacqueline Biosca
Dimarts i dijous els toca als alumnes de nivell elemental!
Per a nens amb inquietuds artístiques des dels 8 anys d'edat.
El Nivell Elemental té com a objectiu afermar habilitats adquirides en la fase anterior (Iniciació a la Dansa), introduint elements més complexos i major nivell d'exigència.
Les classes de dansa comencen a ser més estructurades, instructives i disciplinades, respectant l'ambient lúdic, de llibertat i creativitat propi dels ensenyaments artístics.
El Nivell Elemental abasta una etapa de gran importància per al creixement i desenvolupament tant personal com artístic.
També el segon grup d'elemental, aquest any, han començat la tècnica de les puntes!